หงส์ Shayna

ISBN:

Published:

Paperback


Description

หงส์  by  Shayna

หงส์ by Shayna
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 5.72 Mb

ลลิต ทายาทหัวหนาแกงหงสดำผูทรงอิทธิพล เจาของฉายาดอกโบตันแหงเยาวราช เธอสวยสงาเปนทีหมายปองของบรรดามาเฟีย ทวากลับไมยอมเสียงมาลัยรักสักที เดือดรอนถึงบิดาทีตองแอบคิดแผนการใหหงสฟาบินถลาลงมาจากคานทองวิลเลียม ทายาทมาเฟียใหญทีกุมอำนาจแกงมังกรทองในฮองกง จีน ไตMoreลลิต ทายาทหัวหน้าแก๊งหงส์ดำผู้ทรงอิทธิพล เจ้าของฉายาดอกโบตั๋นแห่งเยาวราช เธอสวยสง่าเป็นที่หมายปองของบรรดามาเฟีย ทว่ากลับไม่ยอมเสี่ยงมาลัยรักสักที เดือดร้อนถึงบิดาที่ต้องแอบคิดแผนการให้หงส์ฟ้าบินถลาลงมาจากคานทองวิลเลี่ยม ทายาทมาเฟียใหญ่ที่กุมอำนาจแก๊งมังกรทองในฮ่องกง จีน ไต้หวัน และไทย ปลอมตัวมาเมืองไทยในฐานะบอดีการ์ด และถูกใส่ความว่าเป็นผู้สังหารบิดาของเธอ จนสายใยรักที่ถักทอกลายเป็นแค้นที่ต้องสะสาง ชายหนุ่มจะพิสูจน์ตนเองอย่างไร ให้เธอเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์ และหญิงสาวจะทำอย่างไรกับหัวใจที่ถูกเหยียบย่ำจนแหลกสลายEnter the sum

Related Archive Books

  1. 20.01.2013Лъжи
  2. 20.07.2015Safer Dead
  3. 19.09.2012Shoes
  4. 26.09.2012Bernstein: Zwischen den Gefühlen


Related Books


Comments

Comments for "หงส์":


esencjalistka.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us